Giải quyết quyền lợi bảo hiểm thẻ chăm sóc sức khỏe Dai-ichi Life

Chỉ với những bước đơn giản và các chứng từ cần thiết. Quý khách có thể hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm và nhận được kết quả trong thời gian ngắn nhất.

Thủ tục thanh toán quyền lợi chăm sóc sức khỏe

Đối với các bệnh viện Dai-ichi Life Việt Nam liên kết

 • Xuất trình thẻ bảo hiểm Dai-ichi Care
 • Giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD/GKS/HỘ CHIẾU

Đối với các bệnh viện Dai-ichi Life chưa liên kết hoặc Bệnh viện từ chối bảo lãnh.

 • Khách hàng thanh toán viện phí trước. Sau đó nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm về công ty.
 • Khi xuất viện khách hàng yêu cầu bệnh viện, nơi điều trị cung cấp các giấy tờ cần thiết.

Các loại giấy tờ yêu cầu giải quyết quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

 1. Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi
 2. CMND/CCCD của Người được bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm dưới 18 tuổi gửi CMND/CCCD của Bên mua bảo hiểm (bản photo coppy).
 3. Báo cáo điều trị của bác sĩ hoặc sổ khám bệnh.
 4. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (nếu có) bản photo coppy.
 5. Đơn thuốc (bản photo).
 6. Bảng kê chi tiế chi phí điều trị (bản gốc hoặc bản photo có dấu treo).
 7. Hóa đơn tài chính bản gốc đối với hóa đơn trên 200.000đ.
 8. Giấy ra viện, chứng nhận phẫu thuật, giấy chuyển tuyến nếu có (bản photo).

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Dai Ichi Life Việt Nam

Có thể bạn thích